Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Termin złożenia oświadczeń o dyscyplinach oraz oświadczeń w sprawie zaliczenia do liczby N

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych,  są zobowiązani do złożenia, do 30 listopada dwóch oświadczeń:

Wyżej wymienione oświadczenia służą do identyfikacji dyscyplin, w których WUM będzie oceniany, do  identyfikacji pracowników, których dorobek będzie poddawany ocenie a także do określenia wysokości subwencji udzielanej WUM.

Oświadczenie o dyscyplinie składają również osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej tj. pracownicy pełniący funkcje pomocnicze. Oświadczenia osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej są istotne w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Pracownicy pomocniczy, posiadający stopień doktora habilitowanego posiadają bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Doskonałości Naukowej.

Udziały czasu pracy podawane w Oświadczeniu o dyscyplinach winny być podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są następujące relacje: 100 % w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz 50% / 50% i 75% / 25% w przypadku wskazania dwóch dyscyplin.

Oświadczenia należy składać we właściwych Dziekanatach:

  • IWL, Agnieszka Kondraciuk, Rektorat, pok. 219;
  • IIWL , mgr Monika Leszczyńska, Rektorat, pok. 608, 609;
  • WF, mgr Katarzyna Stańczyk, Farmacja, blok II, niski parter pok. 07;
  • WNoZ, mgr Urszula Grzegrzółka, Rektorat, pok. 515;
  • WLD, Magdalena Rojek, Rektorat, pok. 213.


Akcję koordynuje Dział Nauki, Beata Przybyło, beata.przybylo@wum.edu.pl, tel. (22) 57 20 322.


Podstawa prawna:


Komunikat MNiSzW w sprawie oświadczeń odbieranych od pracowników.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/komunikat-w-sprawie-oswiadczen

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter