Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2015

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2015 roku na zaproszenie JM Rektora prof. Marka Krawczyka Pracownicy i Przyjaciele naszej Uczelni przybyli na tradycyjne spotkanie wigilijne.

Nowa era sportu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

17 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego naszej Uczelni. Symboliczną wstęgę przecięli wraz z prof. Markiem Krawczykiem: Przewodnicząca Komitetu Honorowego Pani Ewa Kłobukowska, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki, Mistrzyni olimpijska Pani Otylia Jędrzejczak, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pan Jerzy Chrzanowski, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Pan dr hab. Dariusz Białoszewski.

Pierwszy projekt w ramach Programu Horyzont 2020 na naszej Uczelni

14 grudnia 2015 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny i Komisja Europejska podpisały umowę na realizację projektu STREAM (Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology). To pierwszy projekt realizowany na naszej uczelni w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. W ocenie Komisji Europejskiej projekt otrzymał maksymalną liczbę punktów (15/15).

XXV Sesja Noblowska

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku, w Galerii Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się XXV Sesja Noblowska zorganizowana tradycyjnie przez I Wydział Lekarski naszej Uczelni.

„Nie prowadzę po alkoholu” - studenci WUM zaangażowani w akcję Komendy Stołecznej Policji

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ulicy Nowowiejskiej 27 odbyło się spotkanie studentów pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, aspirantem sztabowym Robertem Niedbałko. Spotkanie miało na celu promowanie pozytywnych zachowań wśród studentów będących uczestnikami ruchu drogowego, by nie prowadzili samochodu po spożyciu alkoholu i takie postawy prezentowali w swoim otoczeniu.

Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla absolwentki naszej Uczelni

10 grudnia Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN - prof. Witold Rużyłło, w obecności JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marka Krawczyka, wręczył lek. Annie E. Płatek - absolwentce kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego WUM, a obecnie doktorantce w I Katedrze i Klinice Kardiologii oraz studentce Wydziału Nauki o Zdrowiu, nagrodę „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla”.

18. edycja akcji Braterstwo Krwi

Już po raz osiemnasty studenci kierunku zdrowie publiczne wespół z pracownikami Narodowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali akcję Braterstwo Krwi. Jej owocem bylo oddanie 13 litrów krwi.

Nowe kompetencje pielęgniarek: ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wydział Nauki o Zdrowiu we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Wydziałem Farmaceutycznym uruchomił I Kurs Specjalistyczny przygotowujący pielęgniarki i położne do nowych uprawnień w zakresie ordynacji lekowej oraz wypisywania recept. Uroczyste otwarcie szkolenia odbyło się 4 grudnia br.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter