Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Wigilia emerytowanych Pracowników

Coroczną grudniową tradycją jest w naszej Uczelni spotkanie wigilijne emerytowanych Pracowników. W tym roku spotkanie obyło się 11 grudnia br. w Sali Senatu.

Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego

10 grudnia br. w Filharmonii Narodowej odbyła się LXXVIII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym odebrało 407 absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Otwarcie Muzeum Historii Medycyny

7 grudnia 2012 roku wystawą „Winienem być dobrym lekarzem – Janusz Korczak (Henryk Goldszmit)” rozpoczęło działalność Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wernisażu, na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum prof. Edwarda Towpika, uczestniczyli Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Nominacje profesorskie

W piątek, 7 grudnia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”

W dniach 6-7 grudnia odbyły się Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii, których organizatorem był Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

XXII Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego

Sir John Gudron i Sinya Yamanaka otrzymali w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii „for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent”. Znaczeniu ich odkryć poświęcona była XXII Sesja Noblowska, która odbyła się 3 grudnia 2012 roku.

Ruszył projekt BASTION

27 listopada 2012 roku w sali Senatu naszej Uczelni odbyło się spotkanie oficjalnie rozpoczynające projekt BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology). Posiedzenie międzynarodowego komitetu ekspertów i głównych wykonawców projektu otworzył Rektor prof. Marek Krawczyk.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter