Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2011

Uroczyste posiedzenie Senatu

W dniu 19 grudnia odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie którego pracownicy Uczelni i Szpitali Klinicznych zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi.

Seminarium „Aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w różnych kontekstach kulturowych”

„Aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w różnych kontekstach kulturowych” to tytuł seminarium, które odbyło się 16 grudnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy Fundacji „Kultury Świata” oraz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „Solidarni”, pod patronatem prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.

Wyróżnienia Fundacji „Promocja Zdrowia”

Rektor prof. Marek Krawczyk, dr n. med. Joanna Pazik z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii oraz dr n. med. Dorota Lewandowska przez wiele lat związana z Instytutem Transplantologii, a obecnie Kierownik Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie otrzymali 14 grudnia 2011 roku Złote Honorowe Odznaki Fundacji „Promocja Zdrowia”.

Studenci WUM stypendystami Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę studentów medycyny, którzy otrzymają stypendia za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2011/2012. Wśród laureatów najliczniejszą grupę stanowią studenci naszej Uczelni - spośród 55 wyróżnionych, aż 14 kształci się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

9 grudnia br. w Sali Senatu odbyła się II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego, na której zaprezentowano monografię uhonorowaną nagrodą Ministerstwa Zdrowia, a także prace naukowe nagrodzone przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wyróżnione prace doktorskie.

Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”

Michał Grąt - student I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby otrzymał 9 grudnia 2011 roku „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla" przyznawany przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. W uroczystości uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter