Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2008

Rozdanie dyplomów I Wydziału Lekarskiego

22 grudnia 2008 r. w Filharmonii Narodowej odbyła się 74. promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego naszego Uniwersytetu. Dyplomy z rąk prof. dra hab. Marka Krawczyka – Rektora oraz prof. nadzw. dra hab. Mirosława Wielgosia – Dziekana Wydziału odebrało 250 lekarzy i 100 lekarzy dentystów.

Czytaj dalej »

Nowy Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie Zarządzenia nr 111/2008 wydanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Organizacyjny WUM.

Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 34/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”.

Prosimy o zapoznanie z się z treścią Zarządzenia oraz nowym Regulaminem Organizacyjnym Uczelni.

Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu CePT

23 grudnia 2008 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.Na spotkaniu członkowie Konsorcjum podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu CePT w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2: Infrastruktura sfery B + R, działanie 2.2.

Uroczysta Wigilia dla Emerytowanych Członków Społeczności Akademickiej

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może...” – te słowa Ewy Waśniowskiej przyświecały idei zorganizowania spotkania wigilijnego dla emerytowanych Członków Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbyło się w piątek 19 grudnia 2008 roku w Sali Senatu naszej Uczelni.

Czytaj dalej »

Sesja naukowo–historyczna

Postaci prof. Bronisława Koskowskiego – nestora nowoczesnej polskiej farmacji, współtwórcy Wydziału Farmaceutycznego – poświęcona była sesja historyczno–naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji w czwartek 18 grudnia 2008 roku.

Czytaj dalej »

Start programu TEAM

Prof. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury ogłosił nabór kandydatów do programu TEAM, który wspiera projekty najlepszych zespołów naukowych zatrudniających młodych uczonych.

Czytaj dalej »

Spotkanie Wigilijne

Już po raz dwudziesty siódmy odbyło się Spotkanie Wigilijne studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z gronem wykładowców akademickich. Organizatorami uroczystości, która odbyła się we wtorek 16 grudnia 2008 r., podobnie jak w latach ubiegłych były Studenckie Koła Naukowe Medycyny Rodzinnej, Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Apex.

Czytaj dalej »

Wigilia Instytutu Stomatologii

16 grudnia 2008 roku w Sali Senatu odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Instytut Stomatologii I Wydziału Lekarskiego. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Janusz Piekarczyk – były Rektor naszej Uczelni.

Czytaj dalej »

Odsłonięcie Portretu

W poniedziałek, 15 grudnia 2008 r., odbyło się uroczyste Kolegium Dziekańskie I Wydziału Lekarskiego zorganizowane z okazji odsłonięcia Portretu Dziekana Wydziału w latach 2002–2008 prof. dr hab. Marka Krawczyka – obecnego Rektora naszej Uczelni.

Czytaj dalej »

Konferencja „Polski Sukces – Promocja Zdrowia”

12 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja „Polski Sukces – Promocja Zdrowia” zorganizowana przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Zakład Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję objął patronatem prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej »

20. Zgromadzenie Plenarne KRASP

Prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczył w 20. Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się 5 i 6 grudnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Ponad 100 rektorów i prorektorów z polskich uczelni przez dwa dni dyskutowało o aktualnych wyzwaniach stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Gościem obrad była prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter