Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2006

Kongres Naukowy Młodej Farmacji

W dniach 9-10 grudnia 2006 roku w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji. Składały się na niego: Konkurs Studenckich Prac Naukowych, prezentacje prac doktorskich, wykłady oraz warsztaty. Honorowy patronat nad kongresem objął prof. dr hab. Piotr Zaborowski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych AM w Warszawie, oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W imprezie uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele wszystkich wydziałów farmaceutycznych w Polsce.

Uroczysta Wigilia pracowników Akademii Medycznej w Warszawie

W czwartek, 21 grudnia 2006 r., w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczysta Wigilia, w której na zaproszenie Rektora uczestniczyli przedstawiciele władz akademickich i administracyjnych uczelni oraz licznie przybyli pracownicy Akademii Medycznej w Warszawie, w tym kierownicy katedr, klinik i zakładów. Na specjalne zaproszenie Rektora przybył także ks. biskup Piotr Jarecki.

XVI Uroczysta Sesja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

W poniedziałek, 11 grudnia 2006 r., w Galerii Porczyńskich odbyła się doroczna Sesja Noblowska podsumowująca najbardziej prestiżowe nagrody naukowe świata. Jej ideą było przybliżenie sylwetek tegorocznych noblistów oraz ich osiągnięć. 

Inauguracja Studiów Doktoranckich I Wydziału Lekarskiego

We wtorek, 5 grudnia 2006 r., w Sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja studiów doktoranckich I Wydziału Lekarskiego. Z rąk Rektora, prof. Leszka Pączka, i Dziekana I Wydziału Lekarskiego, prof. Marka Krawczyka, indeksy odebrało 52 słuchaczy, którzy za kilka lat otrzymają tytuł doktora nauk medycznych.

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. Danuty Chmielewskiej

Uroczystość odbyła się w sobotę, 25 listopada, w Sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu zaproszonych gości, m.in. Rektor AM prof. Leszek Pączek, Prorektor AM prof. Ryszarda Chazan, Dziekan I WL prof. Marek Krawczyk, Prodziekan I WL prof. Marek Kulus. W trakcie uroczystości Rektor AM wygłosił przemówienie, które zakończył miłym akcentem wręczając prof. Danucie Chmielewskiej medal im. dra Tytusa Chałubińskiego, przyznawany w dowód wdzięczności za wkład w rozwój naszej uczelni. 

Czytaj dalej »

III Medyczne Targi Pracy

W czwartek, 16 listopada, Akademia Medyczna w Warszawie gościła przedstawicieli 22 firm i instytucji medycznych i farmaceutycznych, którzy prezentowali swoje oferty zatrudnienia, praktyk i staży podczas III Medycznych Targów Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier AM.

Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom

W poniedziałek, 6 listopada, w trakcie posiedzenia Senatu Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którym przyznane zostały w bieżącym roku akademickim stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Rektor Akademii, prof. dr. hab. Leszek Pączek wręczył również dyplomy i książki uczestnikom XXIII Edycji Mistrzostw Polski Akademii Medycznych, którzy osiągnęli dobre wyniki w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.

Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter