Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Mirosława Biegajczyka

wieloletniego nauczyciela akademickiego i lektora filologii klasycznej,

związanego ze Studium Języków Obcych naszej Uczelni od roku 1989.

 

Odszedł Wykładowca wielkiej wiedzy,

bardzo ceniony w naszej Społeczności

za profesjonalizm i oddanie pracy.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
    przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki


dr n. biol. Haliny Matsumoto


Adiunkta i wieloletniego Kierownika Pracowni Psychofarmakologii
w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

 Dr. n. med. Andrzeja Kosickiego

znakomitego chirurga
wieloletniego pracownika szpitala przy ul. Banacha.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 Zespół  Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor, Senat i Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

żegnają

prof. dr hab. n. med. Stefanię Jabłońską

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej
Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990),
Współtwórcę tzw. Warszawskiej Szkoły Dermatologicznej,
Autorkę wielu podręczników akademickich, m.in. Chorób skóry oraz licznych artykułów,
wybitnego Naukowca, który włożył znaczący wkład w rozwój krajowej i światowej dermatologii.
Pani Profesor była Nauczycielem akademickim
kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów i profesorów,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962–1982 i 1987–1995),
a następnie jego Honorową Przewodniczącą,
należała do kilkudziesięciu towarzystw naukowych na świecie.

 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

składamy wyrazy współczucia.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Bliskim Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Kierownik Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990)
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962 1982 i 1907-1995)

Odszedł Lekarz z powołania,
Autorka wielu publikacji,
która z pełnym zaangażowaniem przez kilkadziesiąt lat
kształciła młode kadry medyczne,
rozwijała polską naukę i naszą Uczelnię.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. zw. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Nestora polskiej medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych,
wybitnego Lekarza i Pedagoga,

Absolwenta  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1954,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych,

Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1980-2002,

Przewodniczącego Krajowego Zespołu Specjalistycznego Chorób Zakaźnych w latach 1990-94,

Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w latach 1988-1992,

Członka Krajowego Komitetu ds. AIDS i Członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Autora ponad 100 prac naukowych.

Pan Profesor cieszył się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów,
wniósł wielki wkład w powstanie i rozwój medycyny tropikalnej w Polsce.

Polska medycyna poniosła wielką stratę.
Żegnamy Człowieka wielkiego serca, wiedzy i rozumu.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

 


 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych w latach 1980-2002. 

Cenionego nauczyciela akademickiego

Cieszącego się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów.

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]