Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Październik 2017

22.10.2017 - 25.10.2017
IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie"
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie, Zakład Ratownictwa Medycznego WUM, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
23.10.2017
Otwarcie Studenckiej Strefy Relaksu
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, poziom -1
27.10.2017 - 28.10.2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie złożone będzie z trzech części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie m.in.:

  • wykłady zaproszonych gości, m.in. prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harvarda),
  • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących medycznych i humanistycznych aspektów rozmowy z pacjentem, perspektyw rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, a także metod nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
  • sesja studencka (w sobotę 28.10.2017)
  • sesja plakatowa dla studentów i młodych badaczy komunikacji
  • warsztaty Zbigniewa Kowalskiego o trudnych sytuacji w rozmowie z pacjentem i Edyty Palki o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości w medycynie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień i plakatów nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać do 15 września 2017 r. na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach oraz w wybranym warsztacie, przerwy kawowe, dwa obiady.

http://komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl/

Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny, zespół Języka medycznego RJP PAN, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Listopad 2017

06.11.2017
Wykład "Bezpieczeństwo pacjenta - aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie"
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, ul. Oczki 1, sala im prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego

Wykład ma charakter otwarty.

Plakat

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego I Wydziału Lekarskiego.
06.11.2017 - 08.11.2017
"Medicina – Scientia – Cultura" – konferencja w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Dydaktyczne WUM, Księcia Trojdena 2a; Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki; Wydział Fizyki UW, Ludwika Pasteura 5
07.11.2017
I Konferencja szkoleniowo-naukowa "Edukacja w cukrzycy"
Aula A, Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Warszawa

Tematyka konferencji:

- Edukacja społeczeństwa i prewencja cukrzycy

- Organizacja edukacji diabetologicznej

- Modele edukacji w opiece diabetologicznej

- Zalecenia w opiece diabetologicznej

- Nowoczesne technologie i telepielęgniarstwo w diabetologii

- Rozwój prestiżu  zawodu pielęgniarki, edukatora ds. diabetologii

- Systemy wsparcia a jakość życia pacjentów z cukrzycą

Wstęp wolny

Szczegółowe informacje

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
08.11.2017
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
09.11.2017
Międzynarodowa konferencja"Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions"
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego, PAN, ul. Pawińskiego 5

 

Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw
Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw
International conference on
Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw
International conference on
Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw
International conference on
Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw
International conference on
Advances in neuroscience and neurotechnologies:
new ethical and governance questions
9 November 2017 (Thursday),
Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences
5 Pawińskiego Str, Warsaw

Szczegółowe informacje

11.11.2017
39. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland – I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna
Olsztyn

Ideą tego spotkania jest przedstawienie dorobku naukowego młodych naukowców, wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie neurologii, neurochirurgii i dziedzin pokrewnych.
Podczas Konferencji odbędą się ciekawe wykłady i warsztaty prowadzone przez autorytety w dziedzinie neurologii, neurochirurgii i nie tylko. Organizatorzy umożliwiają również prezentację osiągnięć młodych naukowców (w formie wystąpienia ustnego lub e-posteru) w ramach Konkursu Studenckich Prac Naukowych – dla zwyciężców przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: www.zd.ifmsa.pl/konferencja
Kontakt: konferencja@zd.ifmsa.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
17.11.2017 - 19.11.2017
I Interdyscyplinarny Konkurs Akademickiego Ruchu Naukowego - IKONA 2017

Szczegółowe informacje na stronie http://ikona.edu.pl.

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
22.11.2017
Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza absolwentom II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 14.00
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
30.11.2017
Uroczysta Promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 16:00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
30.11.2017 - 02.12.2017
Międzynarodowa konferencja rynologiczna RhinoForum 2017
Sound &Garden Hotel Airport, ul. Żwirki i Wigury 18

Szczegółowe informacje http://forumrynologiczne.pl/#wstep

Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM,Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
30.11.2017 - 02.12.2017
Kongres Medyczny Varia Medica
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Grudzień 2017

01.12.2017
III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Bezpieczeństwo Pacjentów"
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
01.12.2017 - 02.12.2017
Konferencja "Ophthalmology in Practice 2017"
Warszawa
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
01.12.2017 - 02.12.2017
Sympozjum - "XIII Mazowieckie Dni Chirurgiczne"
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel , Ożarów Mazowiecki
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
04.12.2017
XXVII Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie godz.17:00
I Wydział Lekarski
13.12.2017
Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza absolwentom I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa, godz. 17:00
I Wydział Lekarski WUM
18.12.2017 - 20.12.2017
Conference "Bone marrow transplantation – much more than haematopoietic tissue reconstitution"
Wrocław, Hotel Jana Pawła II

The conference is scheduled to hold from 18th to 20th December 2017.     

The Conference will be focused on the following themes:

  • The best of the Lower Silesian Centre for Cellular Transplantation and National Bone Marrow Donor Registry: Present and former colleagues and co-workers – who contributed to our efforts in breaking new path in medicine – will give a talk on their achievements and work in progress.
  • Stem cell characteristics
  • Allogeneic stem cell transplantation
  • Tissue regeneration:

      neovascularisation potential of marrow cells

      anti-inflammatory and suppressive activity of marrow derived MSC

      stem cells’ potential to regenerate the central nervous system

      organ reconstruction – work in progress

On the last day we are going to set up some workshops on stem cell culturing for clinical use.  All interested researchers are invited to register in advance depicting their interest in some areas of  the laboratory work.

For more information: http://wroclaw2017bmconference.pl/

21.12.2017
Wigilia Ogólnouczelniana
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 12:00

Marzec 2018

09.03.2018 - 10.03.2018
XVI Kurs „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”
Klinika Neurologii Dziecięcej WUM
ZG PTND

Kwiecień 2018

14.04.2018
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w Onkologii"
SKN Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
JM Rektor WUM -prof. Mirosław Wielgoś
18.04.2018 - 19.04.2018
Dziesięciolecie Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
Zakład Żywienia Człowieka
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19.04.2018
I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej
Sekcja Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego I metabolizmu POLSPEN, Zakład Dietetyki Klinicznej
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
20.04.2018
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI
TEMAT WIODĄCY: FIZJOTERAPIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ I SPORCIE

Pierwszymi autorami PRAC ORYGINALNYCH powinni być studenci (również studiów doktoranckich).  Przewidziana jest sesja tematów wolnych oraz sesja plakatowa.


Uczestnictwo BEZPŁATNE.

www.wiosna.wum.edu.pl    wiosnazfizjo@wum.edu.pl 

Studenckie Koło Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czerwiec 2018

09.06.2018
III Konferencja "Cukrzyca odmieniana przez przypadki"
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
21.06.2018 - 23.06.2018
XXIV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja PTN
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
26.06.2018
Uroczysta Promocja doktorów nauk i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 17:00

 

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback