Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie "EBP e-Toolkit"

5 i 6 września br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum”, realizowanego w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy i wykładowcy z sześciu europejskich uniwersytetów, biorących udział w projekcie w zakresie KA2 Programu Erasmus+.

Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Projekt skupia wskazane instytucje edukacyjne w celu włączenia praktyki opartej na dowodach naukowych (EBP) do programu studiów pielęgniarskich.

Podczas spotkania WUM reprezentowali, prowadzący badanie na naszej Uczelni, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, kierownik Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu oraz dr hab. Mariusz Panczyk – adiunkt we wspominanym Zakładzie, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauki o Zdrowiu, przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W spotkaniu udział wzięli również: prof. María Ruzafa Martínez i prof. Antonio Jesús Ramos Morcillo z University of Murcia, prof. Stefano Finotto z University of Modena e Reggio Emilia, prof. Athina Epatelarou z Technological Educational Institute of Crete, prof. Darja Jarosova i prof. Jakub Dolezel z University of Ostrava oraz Marta Smodiš (Register nurse, Specialist of management) z Angela Boskin Faculty of Health Care.

Uczestnicy omówili postępy prac w prowadzonych aktualnie czterech zadaniach projektowych, do których należą: przegląd programów studiów pielęgniarskich w krajach partnerskich pod kątem zakresu nauczania kompetencji EBP; opracowanie listy kluczowych kompetencji i efektów uczenia się niezbędnych do praktykowania pielęgniarstwa opartego na dowodach naukowych; stworzenie repozytorium otwartych zasobów internetowych dotyczących różnych aspektów EBP; opracowanie koncepcji, zaprojektowanie oraz wdrożenie e-Toolkit EBP for Nursing. Ostatnie z wymienionych zadań dotyczy stworzenia narzędzia w otwartym dostępie dedykowanego studentom oraz pielęgniarkom. Docelowo będzie ono udostępnione w 7 językach, m.in. w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania, zamieszczoną na stronie internetowej Universidad de Murcia pod linkiem:

www.um.es/es_ES/web/ari/actualidad/noticias/-/asset_publisher/aGG9lwsRCXm6/content/reunion-en-varsovia-del-proyecto-ebp-e-toolkit-liderado-por-la-facultad-de-enfermeria-de-la-umu?fbclid=IwAR3S2-WUUSGGENGe6qJ2an5G_VMbVv6mnuydQSOF7yIr8wxANZj85LijLTA

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2358.jpg
IMG_2360.jpg
IMG_2319.jpg
IMG_2326 (1).jpg
IMG_2330 (1).jpg
IMG_2352 (1).jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter