Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasz naukowiec na czele Władz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

26 września br. prof. Marek Kulus – kierujący Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego objął funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2018-2021.

W nowych Władzach Zarządu Głównego Towarzystwa zasiada także kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii - prof. Bolesław Samoliński, pełniący funkcję członka zarządu.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zrzesza osoby zajmujące się lub zainteresowane alergologią doświadczalną i kliniczną oraz dziedzinami pokrewnymi. Głównym celem działalności PTA jest reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą oraz upowszechnianie wiedzy na temat tej dziedziny medycyny w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych.

PTA inicjuje między innymi badania naukowe z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych, występuje do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce oraz deleguje swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter