Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Stypendia Ministra Zdrowia dla najlepszych doktorantów Uczelni Medycznych

W dniu 22 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia przyznał 5 stypendiów dla najlepszych doktorantów Uczelni Medycznych za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze za rok akademicki 2017/2018.

Wśród nagrodzonych doktorantów znaleźli się:

- lek. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Promotor prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

- mgr Aneta Manda-Handzlik z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Urszula Demkow

- mgr inż. Ewelina Stelcer (Studium Medycyny Molekularnej – I Wydział Lekarski).

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter