Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2017-2018. 

Termin składania ofert - do 17.11.2017 r.

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy - od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia roku następnego po dacie sprawozdania.

Treść zaproszenia - badanie bilansu WUM 
 
Niezbędne załączniki:

Załącznik nr 1 - Założenia do oferty na badanie sprawozdania finansowego
Załącznik nr 2 - Formularz oferty dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Załącznik nr 3 - Umowa o badanie sprawozdania finansowego
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z osobami upoważnionymi do udzielania informacji:

Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Jolanta Ilków nr telefonu 22-57-20-402 fax 22- 57-20-462,

Zastępca Kwestora ds. Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Grażyna Majewska nr telefonu 22-57-20-416 fax 22- 57-20-462,

Kierownik Działu Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Urszula Buczyńska nr telefonu 22-57-20-412 fax 22-57-20-472.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube