Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

8 listopada 2017 r. nasza Uczelnia gościła członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni w niej rolę Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania przedstawiono szczegóły ustalone na ostatnim posiedzeniu komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation w amerykańskim Departamencie Edukacji, w trakcie którego polska delegacja przekazała członkom NCFMEA szereg informacji na temat studiów medycznych w naszym kraju. Ponadto, omówiono, wynikające z tego spotkania, propozycje zmian w ankiecie oceniającej kierunki lekarskie w polskich uczelniach oraz modyfikacje wprowadzone przez NCFMEA w procesie akredytacji z dnia 15.05.2017.

Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim została powołana Uchwałą KRAUM nr 79/2016 z dnia 18 marca 2016 r., i utworzona na bazie Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Wszelkie działania UKJKKL są zgodne z ustawą z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz odpowiednimi przepisami wydanymi przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowymi dokumentami wewnętrznymi, zatwierdzonymi przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, której celem jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego, standardów i zaleceń międzynarodowych oraz współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją. W swych działaniach Komisja jest niezawisła.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube