Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

8 listopada 2017 r. nasza Uczelnia gościła członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni w niej rolę Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania przedstawiono szczegóły ustalone na ostatnim posiedzeniu komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation w amerykańskim Departamencie Edukacji, w trakcie którego polska delegacja przekazała członkom NCFMEA szereg informacji na temat studiów medycznych w naszym kraju. Ponadto, omówiono, wynikające z tego spotkania, propozycje zmian w ankiecie oceniającej kierunki lekarskie w polskich uczelniach oraz modyfikacje wprowadzone przez NCFMEA w procesie akredytacji z dnia 15.05.2017.

Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim została powołana Uchwałą KRAUM nr 79/2016 z dnia 18 marca 2016 r., i utworzona na bazie Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Wszelkie działania UKJKKL są zgodne z ustawą z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz odpowiednimi przepisami wydanymi przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowymi dokumentami wewnętrznymi, zatwierdzonymi przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, której celem jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego, standardów i zaleceń międzynarodowych oraz współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją. W swych działaniach Komisja jest niezawisła.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback