Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Maria Skłodowska-Curie 2017. Medicina – Scientia – Cultura

6 listopada 2017 roku rozpoczęła się trzydniowa konferencja „MSC2017. Medicina – Scientia – Cultura” zorganizowana z okazji 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwszy dzień sympozjum, poświęcony spuściźnie noblistki na polu medycyny, odbył się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym zasiedli m.in.: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński wraz z Prodziekanami dr hab. Joanną Kolmas, dr. hab. Marcinem Sobczakiem, dr. hab. Piotrem Lulińskim. Szczególnie gorąco przywitana została prof. Bożenna Gutkowska – pełniąca funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1987-1993. Konferencji przewodniczył prof. Wiesław W. Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Otwarcia sympozjum dokonał Rektor prof. Mirosław Wielgoś. Witając gości oraz gratulując organizatorom przygotowania sympozjum, rektor wyraził nadzieję, że niecodzienna formuła konferencji pobudzi jej uczestników do refleksji nad dokonaniami jednej z najwybitniejszych kobiet w nauce – laureatki Nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1903 rok) oraz z dziedziny chemii (1911 rok). Prof. Wiesław W. Jędrzejczak podkreślił natomiast ogromne znaczenie osiągnięć naukowych i zdolności organizacyjnych Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju polskiej medycyny, czego przykładem był założony w 1932 roku Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej w Warszawie.

Koncepcją trzydniowej konferencji jest zaprezentowanie wybitnej postaci Marii Skłodowskiej-Curie na tle współczesnych wydarzeń i problemów nauk ścisłych, humanistycznych oraz medycznych. Podczas modułu: Medicina wysłuchaliśmy następujących wykładów: „Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp” prof. Mariusza Ratajczaka (Warszawski Uniwersytet Medyczny / James Graham Brown Cancer Center, Uniwersytet Louisville, Louisville, USA), „Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny” prof. Jacka Fijutha (Łódzki Uniwersytet Medyczny), „Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?” prof. Andrzeja Deptały (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zwieńczeniem części panelowej była dyskusja pt. „Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…” prowadzona przez Karolinę Głowacką TOK FM. Konferencji towarzyszyły wystawy: „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie” oraz „Piękniejsza strona Medicina – Scientia – Cultura w miniaturze portretowej” autorstwa Jacka Bojakowskiego.

7 listopada konferencja, której obrady przeniosą się do Małej Auli Politechniki Warszawskiej, podejmować będzie zagadnienie spuścizny podwójnej noblistki w kontekście służby nauki dla społeczeństwa (moduł: Scientia), zaś 8 listopada na Uniwersytecie Warszawskim – Aula Wydziału Fizyki UW – będziemy przyglądać się społeczno-kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania kobiet w nauce (moduł: Cultura).

Trzydniową konferencję „Maria Skłodowska-Curie 2017. Medicina – Scientia – Cultura” zakończy uroczysta Gala Urodzinowa, zorganizowana 9 listopada w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, w programie której znalazły się m.in. wystąpienie wnuków Marii Skłodowskiej-Curie (prof. Hélène Langevin-Joliot i prof. Pierre Joliot) oraz prapremiera symfonii dla Marii Skłodowskiej-Curie „W poszukiwaniu eliksiru życia” skomponowanej przez prof. Benedykta Konowalskiego w wykonaniu Warszawskiej Opery Kameralnej.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube