Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji uczelni chińskiej China Pharmaceutical University

31 października 2017 w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji uczelni chińskiej China Pharmaceutical University i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele China Pharmaceutical University: prof. Xu Hui – Rektor, Przewodniczący delegacji, prof. Hao Haiping – Dziekan Wydziału Farmacji,  prof. Chen Yongfa – Wydział Międzynarodowego Biznesu Farmaceutycznego,  prof. Xu Xiaoyuan – Dyrektor Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej, Qiu Mingming - Biuro Wymiany i Współpracy Międzynarodowej; ze strony naszej Uczelni: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prodziekani Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: prof. Grażyna Nowicka, dr hab. Joanna Kolmas, dr hab. Piotr Luliński, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Przedstawiciele China Pharmaceutical University wymienili się swoimi doświadczeniami z reprezentantami WUM w dziedzinie farmacji i medycyny laboratoryjnej. Rozmawiali również o możliwych płaszczyznach wzajemnej współpracy i wspólnych projektach.

W konkluzji stwierdzono, że optymalnym obszarem potencjalnej współpracy są badania naukowe w zakresie farmakognozji i fitochemii, biochemii i nanotechnologii a wynikiem współpracy naukowej powinna być wymiana kadry akademickiej (visiting profesor) oraz wspólna realizacja prac doktorskich.

Planowane jest podpisanie umowy bilateralnej o współpracy i wymianie naukowo-dydaktycznej.

Delegacja gościła również na Wydziale Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej


Lidia Przepióra-Dziewulska
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

 

 

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczn WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback