Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Studenci i absolwenci WUM wśród uczestników projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia"

W ubiegłym tygodniu zakończyła się V – jubileuszowa edycja projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława A. Pagi. Celem inicjatywy jest kształcenie najlepszej, otwartej na zmiany kadry managerskiej, która będzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami medycznymi. Wśród tegorocznych 30 stypendystów, aż 12 to studenci i absolwenci naszej Alma Mater.

Uczestnicy stażu związani z naszą Uczelnią:

- Aleksandra Kurek - IV rok, kierunke lekarskiego 
- Maciej Niewiadomski - III rok zdrowia publicznego
- Andrzej Patyra - V rok farmacji
- Joanna Pecyna - VI rok farmacji
- Aleksandra Podgórska - V rok farmacji 
- Małgorzata Ponikowska - VI rok lekarskiego
- Jarosław Rybicki - III rok farmacji 
- Aleksandra Saletra - absolwentka lekarskiego
- Rafał Sawicki - absolwent lekarskiego 
- Elwira Smoleńska - absolwentka zdrowia publicznego 
- Jan Świdwiński - absolwent lekarskiego 
- Joanna Zambonelli - absolwentka lekarskiego

W trakcie Gali podsumowującej projekt, nasi studenci mieli okazję zaprezentować wyniki prac swoich zespołów przed Ministrem Zdrowia oraz przedstawicielami biznesu medycznego. Grupa Aleksandry Kurek, Andrzeja Patyry i Rafała Sawickiego przedstawiła korzyści ze współpracy lekarza i farmaceuty w praktyce klinicznej. Jan Świdwiński wraz z Elwirą Smoleńską i Aleksandrą Saletrą prezentowali nielogiczności w finansowaniu opieki zdrowotnej.

„Liderzy Ochrony Zdrowia” to projekt edukacyjny skierowany do utalentowanych studentów i absolwentów między innymi takich kierunków jak prawo, medycyna, farmacja, zdrowie publiczne, finanse, zarządzanie czy ekonomia, którzy wiążą swoją karierę zawodową z szeroko pojętym obszarem ochrony zdrowia, a także pracowników nauki w dziedzinach, z których może pochodzić transfer wiedzy i technologii do obszaru ochrony zdrowia. Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, rozwiązują case’ y, dyskutują z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube