Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Oddziału Fizjoterapii

4 sierpnia br. w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka mieszczącej się w Centrum Dydaktycznym odbyło się dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Podczas piątkowej uroczystości oficjalnie zakończyło studia 84 absolwentów studiów pierwszego stopnia i 74 drugiego stopnia.

Spotkanie, którego gospodarzem był Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch rozpoczęło się wejściem uroczystego orszaku i wysłuchaniem pieśni Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na dyplomatorium, oprócz absolwentów i ich bliskich, przybyli przedstawiciele Władz Uczelni na czele z reprezentującą JM Rektora - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbarą Górnicką i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigą Turło. Obecni byli także: prodziekani bratnich Wydziałów, członkowie Rady II Wydziału Lekarskiego oraz promotorzy, kierownicy klinik, nauczyciele  akademiccy i reprezentanci administracji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także: Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – prof. Jerzy Jurkiewicz oraz Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – dr hab. Maciej Krawczyk i wiceprezes Rady – dr Zbigniew Wroński.

Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch, gratulując byłym studentom, zachęcał ich do szeroko pojętego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia się w zawodzie poprzez nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności.  Ciepłe słowa do byłych studentów skierował także Prodzikan ds. oddziału Fizjoterapii - dr hab. Dariusz Białoszewski. 

Prof. Barbara Górnicka podziękowała wszystkim pracownikom Wydziału za trud i pracę włożoną w kształcenie.  Słowa uznania skierowała także do rodzin, bliskich i przyjaciół absolwentów, którzy wspierali ich podczas całego okresu edukacji. Przekazując gratulacje młodym fizjoterapeutom, podkreśliła, że uzyskanie dyplomów to powód radości dla wszystkich. Prof. Górnicka zauważyła także, iż teraz rozpoczyna się czas ich odpowiedzialności zawodowej. Wyraziła również nadzieje, że okres spędzony na Uczelni dobrze zapisze się w pamięci absolwentów.

W programie uroczystości znalazł się wykład dr. hab. Macieja Krawczyka zatytułowany „Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów”.

Po uroczystym ślubowaniu, które odebrał Dziekan, odbyło się wręczenie dyplomów oraz Medalu Złotego Laura Absolwenta .Wyróżnienie przyznawane absolwentom studiów jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia z najlepszym wynikiem przypadło w tym roku Wioletcie Zyśk (średnia 4, 67). Dyplom z wyróżnieniem otrzymała także Katarzyna Dorota Walicka (średnia 4, 61).

W imieniu absolwentów głos zabrała Agata Skowron – absolwentka studiów II stopnia.
Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur", po której wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie Władz Uczelni i absolwentów.

Dział Fotomedyczny WUM

IMG_0161.jpg
IMG_0235.jpg
IMG_0269.jpg
IMG_0340.jpg
IMG_0370.jpg
IMG_0393.jpg
IMG_0454.jpg
IMG_0480.jpg
IMG_0485.jpg
IMG_0515.jpg
IMG_0533.jpg
IMG_0574.jpg
IMG_0599.jpg
IMG_0626.jpg
IMG_0643.jpg
IMG_0673.jpg
IMG_0694.jpg
IMG_0716.jpg
IMG_0728.jpg
IMG_0781.jpg
IMG_0799.jpg
IMG_0849.jpg
IMG_0902.jpg
IMG_0984.jpg
IMG_1007.jpg
IMG_1040.jpg
IMG_1051.jpg
IMG_1061.jpg
IMG_1093.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube