Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warsztaty "Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii"

1 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii. Młodzi naukowcy – doktoranci, doktorzy i studenci – mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i zastosowaniem tej metody w badaniach.

Cytometria przepływowa jest powszechnie stosowana, zarówno przez naukowców w badaniach podstawowych, jak i przez diagnostów i analityków medycznych w diagnostyce wielu chorób. Celem warsztatów było przekazanie młodym naukowcom aktualnej wiedzy na temat najnowocześniejszych zastosowań cytometrii przepływowej w immunoonkologii.

Podczas warsztatów dr Magdalena Winiarska, członek zespołu STREAM, przedstawiła cele i zadania projektu. Swoje wystąpienia wygłosili również reprezentanci Konsorcjum STREAM oraz zaproszeni naukowcy, którzy omówili zagadnienia związane z zaawansowaną cytometrią przepływową. Uczestnicy warsztatów mogli także przekonać się, jak wygląda zastosowanie tej metody diagnostycznej w praktyce – opowiedzieli o tym zaproszeni eksperci, Marzena Biernacka i Rafał Januszewski z firmy Becton Dickinson Polska oraz Marc Reudelsterz z firmy Thermo Fisher Scientific.

To już kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu STREAM. W dniach 27-28 czerwca 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, podczas której  młodzi naukowcy i uznani badacze z całego świata prezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu immunoonkologii. Celem obydwu wydarzeń była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między młodymi badaczami a uznanymi ekspertami w dziedzinie immunoonkologii.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback