Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowy Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie Zarządzenia nr 111/2008 wydanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Organizacyjny WUM.

Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 34/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”.

Prosimy o zapoznanie z się z treścią Zarządzenia oraz nowym Regulaminem Organizacyjnym Uczelni.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter